LISTA AUTORILOR PENTRU CARE VISARTA A COLECTAT SUME (Drept de autor) CA URMARE A GESTIONARII COLECTIVE A DREPTULUI DE SUITA - Rugam pe cei îndreptatiti legal (mostenitorii autorilor) sa ne contacteze pentru a putea încasa aceste sume. Este obligatoriu a se prezenta actele legale (originale şi în copie legalizată) privind mostenirea. Va rugam sa consultati legatura de mai jos sau pagina "drepturi de suita (revanzare) nerevendicate".

Fisierul actualizat la data de 01.09.2015 privind sumele colectate de catre VISARTA ca urmare a gestionarii colective a drepturilor de autor, se poate descarca şi consulta apasand aici.

ANUNT IMPORTANT

TAXA DE ÎNSCRIERE PENTRU ANUL
2017 ESTE DE 100 LEI

COTIZATIA PENTRU ANUL
2017 ESTE DE 300 LEI


NOUTATI

ANUNT REPARTITIE

Stimati colegi,

SGCDA VISARTA anunta Repartitia sumelor colectate pentru urmatoarele perioade:

- retransmisie cablu nov 2016 - apr 2017;

- copie privata oct 2016 - martie 2017.

Termenul limita pentru depunerea raportarilor 28.04.2017

ATENTIE: Metodologia de repartitie s-a modificat din 01.04.2017 in conformitate cu REGULAMENTUL aprobat de adunarea generala din 31.03.2017 (publicat pe site)

Va multumim,

Consiliul Director


Articol publicat în 04.04.2017

FORMULAR DE REDIRECTIONARE 2% DIN IMPOZITUL PE VENIT

Stimati colegi,

Pentru toate persoanele care doresc sa redirectioneze 2% din impozitul pe venit deja retinut in cursul anului 2016 (din toate sursele), va rugam sa completati datele personale (nume,prenume,cnp,semnatura), in formularul atasat. Termen maxim de depunere 15.05.2017

Acest formular completat il puteti expedia prin posta la sediul VISARTA (Bucuresti, str poet Panait Cerna nr. 1, Bl. M52, Sc. 3 Ap. 85, Sector 3) si le depunem noi centralizat la ANAF, fie le depuneti la sediul ANAF de care apartineti cu domiciliul.

Va multumim,

- FORMULARUL trebuie descarcat in calculator


Articol publicat în 09.03.2017


Incepand cu data de 01 iulie 2014 Societatea de Gestiune Colectiva a Drepturilor de Autor in Domeniul Artelor Vizuale Visarta va fuctiona la noul sediu din Bucuresti, str Poet Panait Cerna nr. 1, Bl. M52, sc. 3, et 7, ap. 85, sector 3

Misiunea VISARTA

VISARTA este persoană juridică Română de drept privat, fără scop lucrativ (non profit) înfiinţată conform Legii 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe şi funcţionează din anul 1999 în baza Deciziei ORDA nr. 8/28.07.1999 privind avizarea constituirii şi funcţionării ca organism de gestiune colectivă a drepturilor de autor în domeniul operelor de artă plastică, operelor fotografice, operelor de arhitectură şi lucrărilor plastice, hărţilor şi desenelor din topografie, geografie şi ştiinţă.
VISARTA colectează şi repartizeaza membrilor săi drepturile de autor ce le revin din următoarele domenii:
- drepturi de reproducere şi difuzare (edituri, presă, reviste, postere, etc.);
- drepturi de reprezentare şi difuzare (mass media, internet - computere, etc.);
- dreptul de suita (revînzare la case de licitaţie, galerii de artă, magazine specializate, consignaţii, etc.);
- remuneraţia compensatorie privind copia privată (copie privată);
- reprografie (reproducere pe orice fel de suport);
- utilizare multimedia.
VISARTA colectează aceste drepturi şi în afara teritoriului României prin intermediul societăţilor surori în baza Contractelor de reciprocitate încheiate cu acestea.
De asemenea VISARTA colectează drepturile de autor şi pentru autori străini, membrii ai societăţilor surori şi emite în numele acestora autorizaţii de utilizare pe teritoriul României. Pentru a afla dacă autorul pe care doriţi să-l folosiţi este membru al VISARTA, sau dacă autorul este membru al unei societăţi (vezi pagina SOCIETĂŢI REPREZENTATE) cu care VISARTA are contract de reciprocitate, consultaţi lista membrilor şi a societăţilor surori, sau trimiteţi un e-mail la adresa din CONTACT pentru confirmare.
Pentru a vizita site-ul ORDA (Oficiului Român pentru Drepturile de Autor) folosiţi următorul link: O.R.D.A.
Pentru a vizita site-ul CISAC (International Confederation of Societies of Authores and Composers) folosiţi următorul link: C.I.S.A.C.
Pentru a vizita site-ul IFRRO (INTERNATIONAL FEDERATION OF REPRODUCTION RIGHTS ORGANISATIONS) folosiţi următorul link: I.F.R.R.O.

Copyright-ul

La noi în tara prima reglementare în materia dreptului de autor a fost Legea presei şi publicaţiilor adoptata în 1862. Această lege cuprindea şi un capitol referitor la drepturile autorilor operelor literare şi artistice. Începând din 1956, timp de patruzeci de ani, domeniul drepturilor de autor a fost reglementat de Decretul nr. 321/1956 care restrângea dreptul autorilor de a dispune liber de propria operă, ne referim aici la licenţa legală acordată organismelor de radiodifuziune şi televiziune care aveau dreptul de a transmite şi retransmite opera fără consimtamântul autorului şi fără contract. De asemenea, remunerarea autorilor se făcea pe baza unor tarife stabilite prin Hotarâri ale Consiliului de Ministri. În 1996 Parlamentul României a adoptat Legea nr. 8 privind dreptul de autor şi drepturile conexe. Aceasta lege a adus un progres vizibil în domeniu asigurând protectie tuturor creatorilor şi tuturor operelor şi liberalizând remuneratiile. O alta noutate importanta adusa de lege este apararea autorilor împotriva utilizarii neautorizate a creatiilor lor indiferent de către cine, utilizare denumita 'piraterie'. Aceasta utilizare neautorizata este taxata de lege ca fiind infractiune (furt de proprietate intelectuala) şi este pedepsita conform codului penal. Pirateria, ca atare, nu lezează numai dreptul de proprietate intelectuala ci şi libertatea de exprimare. O alta noutate adusa de aceasta lege este posibilitatea legala de a crea structuri de tip asociativ care sa se ocupe de apararea drepturilor membrilor săi, sa negocieze anumite utilizări ale operelor de creatie, sa colecteze şi sa repartizeze sumele cuvenite pentru aceste utilizari şi sa constate încalcarile drepturilor de autor. În domeniul artelor vizuale a fost creat organismul de gestiune colectivă VISARTA în anul 1999 care functioneaza efectiv din luna martie 2000. Gestiunea Colectivă permite autorilor care sunt prea izolaţi controlul multiplelor utilizări ale operelor sale şi folosirea timpul pentru creaţăe lasând sarcina utilizarii legale a creatiei sale şi a încasării remunerarii organismului de gestiune colectivă care este specializat în acest domeniu şi are mult mai multe posibilitatii de a îndeplini aceasta sarcina. Aceste societăţi de gestiune colectivă sunt societăţi fara scop lucrativ şi pot oferi autorilor protectie legala şi timp mai mult pentru a se ocupa de menirea lor esentiala care este actul de creatie artistica. Membrii VISARTA sunt “autori de pictura, grafica, sculptura, gravura, litografie, arta monumentală, scenografie, tapiserie, ceramică, plastica sticlei şi a metalului, opere de artă fotografică şi prelucrare video-computerizata a imaginii, opere de artă aplicată produselor destinate unei utilizări practice, arhitectura (inclusiv planşele, machetele grafice ce formează proiectele de arhitectură) lucrările plastice, hărţile şi desenele din domeniul topografiei, geografiei şi stiinţei în general” VISARTA pune la dispoziţia autorilor din domeniile precizate mai sus serviciile sale care constau în colectarea sumelor ce se pot încasa din utilizarea sub orice forma (reproducere, editare, difuzare, reprezentare, revânzare) a operei autorului după momentul în care aceasta este înstrainata (vânduta, donata, facută cadou etc). VISARTA protejeaza şi gestioneaza, în baza principiului egalitatii de tratament şi cu acordul expres al autorului, următoarele drepturi:
DREPTURI MORALE - dreptul de a pretinde recunoasterea calitatii de autor al operei, dreptul de a decide dacă , în ce mod şi când va fi adusa opera la cunostinta publica, dreptul de a decide sub ce nume va fi adusa la cunostinţa publică, dreptul de a pretinde respectarea integritatii operei, dreptul de a retracta opera;
DREPTURI PATRIMONIALE - reproducerea integrala sau partiala a operei, difuzarea operei, importul în vederea comercializării pe teritoriul României a copiilor reprezentarea scenică sau orice alta modalitate de prezentare directă către public, expunerea publică a operelor de artă plastică, de artă aplicată, fotografică şi de arhitectură proiecţia publică a operelor vizuale, emiterea unei opere vizuale prin orice mijloc ce serveşte la propagarea fără fir a imaginilor, inclusiv prin satelit sau internet, transmiterea unei opere către public prin fir, prin cablu, prin fibra optică sau prin orice alt procedeu similar, comunicarea publică prin intermediul înregistrarilor audiovizuale, difuzarea secundara prezentarea într-un loc public, prin intermediul oricaror mijloace a unei opere televizate. Libertatea de circulatie a operelor şi a autorilor lor este protejata prin legi şi conventii internationale.
Societatile de gestiune Colectivă a drepturilor de autor, coordonate de CISAC (Confederatia Internationala a societăţilor de Autori şi Compozitori) au încheiat Contracte de reprezentare reciproca cu societăţi surori din celelalte tari ale lumii pentru a proteja reciproc repertoriul fiecareia, pentru a încasa şi a vira drepturile pecuniare cuvenite conform legislatiei tarii unde a fost utilizat dreptul de autor. VISARTA are încheiate pâna în acest moment Contracte de reprezentare reciproca cu societăţi din mai multe ţări (SOCIETĂŢI REPREZENTATE) şi este în curs de a încheia astfel de contracte cu alte societăţi importante din lume.

 
© 2010 VISARTA | All Rights Reserved | Contor vizitatori: free counters