LISTA AUTORILOR PENTRU CARE VISARTA A COLECTAT SUME (Drept de autor) CA URMARE A GESTIONARII COLECTIVE A DREPTULUI DE SUITA - Rugam pe cei îndreptatiti legal (mostenitorii autorilor) sa ne contacteze pentru a putea încasa aceste sume. Este obligatoriu a se prezenta actele legale (originale şi în copie legalizată) privind mostenirea. Va rugam sa consultati legatura de mai jos sau pagina "drepturi de suita (revanzare) nerevendicate".

Fisierul actualizat la data de 01.09.2015 privind sumele colectate de catre VISARTA ca urmare a gestionarii colective a drepturilor de autor, se poate descarca şi consulta apasand aici.

ANUNT IMPORTANT

TAXA DE ÎNSCRIERE PENTRU ANUL
2016 ESTE DE 100 LEI

COTIZATIA PENTRU ANUL
2016 ESTE DE 350 LEI


NOUTATI

ANUNT IMPORTANT

Stimati colegi,

Societatea Visarta anunta repartitia sumelor nerevendicate, in sold la data de 31.12.2013 membrilor existenti la aceeasi data.

Mentionam ca sumele vor fi repartizate in mod egal si vor fi achitate in cont cel tarziu in data de vineri, 17 martie 2017.

Va multumim,

Consiliul Director


Articol publicat în 13.03.2017

ANUNT IMPORTANT

Stimati colegi,

Va aducem la cunostinta ca in baza Statutului Visarta Cap. VI, art.22, la solicitarea a cel putin unei treimi ( 1/3) din numarul total de membrii, sunteti invitati sa participati la Adunarea Generala a Societatii VISARTA, al carei membru sunteti si care va avea loc in data de 30.03.2017, orele 10:00, la sediul societatii din str. Poet Panait Cerna nr.1 , Bl M52, sc 3 Et 7 Ap 85 Sector 3, (statia Papazoglu tramvai 1 /autobuz 133).

In cazul neintrunirii cvorumului legal, se reconvoaca sedinta pentru ziua de 31.03.2017, orele 10:00, sedinta ce se va tine la Amfiteatrul Facultatii de Arta Murala a Universitatii Nationale de Arta, str. Grivitei nr.28, sector 1 (in spatele Academiei Romane).

Ordinea de zi a Adunarii Generale a SGCDA VISARTA 30-31 martie 2017

1.Darea de Seama (tip ORDA) privind activitatea societatii in anul 2016.

2.Raportul Consiliului Director si al administratorului general pentru activitatea desfaurata in anul 2016.

3.Aprobarea bilantului pentru anul 2016.

4.Prezentarea si aprobarea Proiectului de Buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2017.

5.Prezentarea si aprobarea Raportului Comisiei de cenzori pentru anul 2016.

6.Aprobarea cotizatiei si a taxei de inscriere pe 2017.

7.Aprobarea comisionului pentru anul 2017.

8.Aprobarea primirilor de membri, a retragerilor ce au avut loc in anul 2016.

9.Aprobarea indemnizatiei Consiliului Director, Comisiei de Cenzori, Comisiei de control a repartizarii si Comisiei privind accesul la informatii, pentru anul 2017 si aprobarea incheierii unui Contract de mandat, retribuit, pentru Presedintele ales.

10.Prezentarea rapoartelor de activitate pentru anul 2016 ale Comisiilor de specialitate (Comisia privind accesul la informatii, Comisia pentru supravegherea repartizarii sumelor colectate).

11.Prezentarea Procesului - verbal de control ORDA din anul 2016 pentru activitatea din anul 2015.

12.Aprobarea darii de seama pentru anul 2015 in vederea intrarii in legalitate potrivit Deciziei ORDA nr.101/06.10.2016.

13.Aprobarea modulului de repartizare a sumelor nerevendicate.

14.Aprobarea Regulamentului de organizare al alegerilor.

15.Aprobarea Regulamentului de ordine interioara.

16.Aprobarea Regulamentului de repartizare a sumelor colectate.

17.Aprobarea Proiectelor de Hotarare a Adunarii Generale din 30-31 martie 2017.

18.Propuneri.

19.Alegeri pentru: Presedinte(l), Membri Consiliului Director(2), Membri Comisiei de cenzori (2 membri Visarta si un economist in persoana dnei. Marioara Hendea), Membri Comisiei privind accesul la informatii(5), Membri Comisiei de control a repatiizarii sumelor colectate(3).

20.Mandatarea Consiliului Director nou ales, de a formula si propune modificari ale Statutului Visarta.

Atat in cazul documentelor incluse pe Ordinea de zi cat si in cadrul alegeilor, membri Visarta vor vota doar personal.

Modalitatea de exprimare a votului este urmatoarea:

- de catre membrul prezent in sala, prin completarea buletinului de vot care se distribuie.

- prin vot prin corespondenta transmis exclusiv cu posta in plic inchis, ce va purta stampila si numar de inregistrare din registrul de intrari-iesiri al Visarta. Plicurile vor fi deschise de catre Comisia de numarare a voturilor, odata cu cele din sala.

Toate documentele, precum si alte informatii legate de aceasta adunare, pot fi consultate accesand site-ul nostru www.visarta.ro sau direct la sediul nostru din str.Poet Panait Cerna nr.1, Bl. M52, sc. 3 Et. 7 Ap. 85 Sector 3.

Cu stima,

Presedinte

Irina Florescu

- LISTA DOCUMENTE -

Atentie

1. Candidaturile pentru toate functiile (Presedinte, membri Consiliului Director si membri in Comisiile de specialitate ) se depun pana pe data de 15.03.2017 –data postei- prin completarea si transmiterea FORMULARULUI DE CANDIDATURA descarcabil aici si conform REGULAMENTULUI alaturat.

2. Buletinele de vot – pentru membri ce vor vota prin corespondenta – vor fi transmise pana pe data de 24 martie 2017 (data postei) sau cel tarziu pe 27 martie 2017 depuse la sediul VISARTA - BULETIN DE VOT cu candidati conform PROCES VERBAL ce poate fi descarcat de aici.

Va rugam sa cititi cu atentie Regulamentul privind organizarea si desfasurarea alegerilor.


Articol publicat în 28.02.2017

ANUNT IMPORTANT

Stimati colegi,

La solicitarea membrilor, postăm modelul de Solicitare de convocare a Adunării Generale a Societății de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în Domeniul Artelor Vizuale – VISARTA -

Membri interesați în convocarea Adunării Generale, pot semna și transmite solicitarea, pe adresa societății Visarta: str poet Panait Cerna nr. 1, Bl. M52, Sc. 3 Ap. 85, Sector 3, București sau pe e-mail office@visarta.ro, corespondenta@visarta.ro, până pe data de 22 februarie 2017.

Va multumim,

Consiliul Director

- Solicitare Convovare Membri AD Generala 2017


Articol publicat în 10.02.2017

ANUNT IMPORTANT

Vă aducem la cunoștință că în cadrul ședințelor Adunărilor Generale VISARTA din 30-31 martie , 14-15 aprilie și 17-18 iunie 2016, au fost luate Hotărâri importante pentru societate, hotărâri ce pot fi consultate la secțiunea ARHIVA DOCUMENTE -Adunări Generale- 2016, de pe site-ul www.visarta.ro.

Întrucât aceste decizii au dus la schimbarea structurii organizatorice, a modului de funcționare și a colaboratorului IT, am întâmpinat serioase probleme și chiar blocaje, ceea ce a dus la lipsa de comunicare cu dumneavoastră și cu societățile partenere, fapt pentru care vă cerem scuze.

Noul număr de telefonie fixa al Societății Visarta este: 0316207808

Urmare Hotărârii Nr. 1 a Adunării Generale Visarta, din 15aprilie 2016, urmare Deciziei nr.1 a Consiliului Director din 26 aprilie 2016 și a Deciziei nr. 4/28.06.2016, domnul Gheorghe Voican nu mai deține funcția de Director Executiv al Societății Visarta.

Urmare Hotărârii Nr. 1 a Adunării Generale Visarta, din 15aprilie 2016, urmare Deciziei nr.2 a Consiliului Director din 26 aprilie , doamna Avramescu Daniela va prelua funcția de Administrator General.

Cotizația pentru anul 2016 este de 350 lei
Taxa de înscriere pentru anul 2016 este de 100 lei.

Componența Comisiei de repartizare a sumelor colectate:
- Laurențiu Stoicu
- Teodora Cristina Chinschi
- Vasile Olac

Componența Comisiei de cenzori :
- Marioara Hendea -expert contabil
- Stefan Găvenea- membru
- Valeria Tofan- membru

Componența Comisiei privind accesul la informații:
- Ioan Ladea
- Daniel Crăciun
- Dorina Padineanu
- Alexandru Badea
- Gheorghiu Claudiu Victor

Componența Consiliului Director:
- Irina Florescu - președinte
- Florin Colonas - membru
- Gheorghe Gogescu – membru


Articol publicat în 04.07.2016

FORMULAR

Stimati colegi,

Pentru toate persoanele care doresc sa redirectioneze 2% din impozitul pe venit deja retinut in cursul anului 2016 (din toate sursele), va rugam sa completati datele personale (nume,prenume,cnp,semnatura), in formularul atasat. Termen maxim de depunere 15.05.2017

Acest formular completat il puteti expedia prin posta la sediul VISARTA (Bucuresti, str poet Panait Cerna nr. 1, Bl. M52, Sc. 3 Ap. 85, Sector 3) si le depunem noi centralizat la ANAF, fie le depuneti la sediul ANAF de care apartineti cu domiciliul.

Va multumim,

- FORMULARUL trebuie descarcat in calculator


Articol publicat în 09.03.2017


Incepand cu data de 01 iulie 2014 Societatea de Gestiune Colectiva a Drepturilor de Autor in Domeniul Artelor Vizuale Visarta va fuctiona la noul sediu din Bucuresti, str Poet Panait Cerna nr. 1, Bl. M52, sc. 3, et 7, ap. 85, sector 3

Misiunea VISARTA

VISARTA este persoană juridică Română de drept privat, fără scop lucrativ (non profit) înfiinţată conform Legii 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe şi funcţionează din anul 1999 în baza Deciziei ORDA nr. 8/28.07.1999 privind avizarea constituirii şi funcţionării ca organism de gestiune colectivă a drepturilor de autor în domeniul operelor de artă plastică, operelor fotografice, operelor de arhitectură şi lucrărilor plastice, hărţilor şi desenelor din topografie, geografie şi ştiinţă.
VISARTA colectează şi repartizeaza membrilor săi drepturile de autor ce le revin din următoarele domenii:
- drepturi de reproducere şi difuzare (edituri, presă, reviste, postere, etc.);
- drepturi de reprezentare şi difuzare (mass media, internet - computere, etc.);
- dreptul de suita (revînzare la case de licitaţie, galerii de artă, magazine specializate, consignaţii, etc.);
- remuneraţia compensatorie privind copia privată (copie privată);
- reprografie (reproducere pe orice fel de suport);
- utilizare multimedia.
VISARTA colectează aceste drepturi şi în afara teritoriului României prin intermediul societăţilor surori în baza Contractelor de reciprocitate încheiate cu acestea.
De asemenea VISARTA colectează drepturile de autor şi pentru autori străini, membrii ai societăţilor surori şi emite în numele acestora autorizaţii de utilizare pe teritoriul României. Pentru a afla dacă autorul pe care doriţi să-l folosiţi este membru al VISARTA, sau dacă autorul este membru al unei societăţi (vezi pagina SOCIETĂŢI REPREZENTATE) cu care VISARTA are contract de reciprocitate, consultaţi lista membrilor şi a societăţilor surori, sau trimiteţi un e-mail la adresa din CONTACT pentru confirmare.
Pentru a vizita site-ul ORDA (Oficiului Român pentru Drepturile de Autor) folosiţi următorul link: O.R.D.A.
Pentru a vizita site-ul CISAC (International Confederation of Societies of Authores and Composers) folosiţi următorul link: C.I.S.A.C.
Pentru a vizita site-ul IFRRO (INTERNATIONAL FEDERATION OF REPRODUCTION RIGHTS ORGANISATIONS) folosiţi următorul link: I.F.R.R.O.

Copyright-ul

La noi în tara prima reglementare în materia dreptului de autor a fost Legea presei şi publicaţiilor adoptata în 1862. Această lege cuprindea şi un capitol referitor la drepturile autorilor operelor literare şi artistice. Începând din 1956, timp de patruzeci de ani, domeniul drepturilor de autor a fost reglementat de Decretul nr. 321/1956 care restrângea dreptul autorilor de a dispune liber de propria operă, ne referim aici la licenţa legală acordată organismelor de radiodifuziune şi televiziune care aveau dreptul de a transmite şi retransmite opera fără consimtamântul autorului şi fără contract. De asemenea, remunerarea autorilor se făcea pe baza unor tarife stabilite prin Hotarâri ale Consiliului de Ministri. În 1996 Parlamentul României a adoptat Legea nr. 8 privind dreptul de autor şi drepturile conexe. Aceasta lege a adus un progres vizibil în domeniu asigurând protectie tuturor creatorilor şi tuturor operelor şi liberalizând remuneratiile. O alta noutate importanta adusa de lege este apararea autorilor împotriva utilizarii neautorizate a creatiilor lor indiferent de către cine, utilizare denumita 'piraterie'. Aceasta utilizare neautorizata este taxata de lege ca fiind infractiune (furt de proprietate intelectuala) şi este pedepsita conform codului penal. Pirateria, ca atare, nu lezează numai dreptul de proprietate intelectuala ci şi libertatea de exprimare. O alta noutate adusa de aceasta lege este posibilitatea legala de a crea structuri de tip asociativ care sa se ocupe de apararea drepturilor membrilor săi, sa negocieze anumite utilizări ale operelor de creatie, sa colecteze şi sa repartizeze sumele cuvenite pentru aceste utilizari şi sa constate încalcarile drepturilor de autor. În domeniul artelor vizuale a fost creat organismul de gestiune colectivă VISARTA în anul 1999 care functioneaza efectiv din luna martie 2000. Gestiunea Colectivă permite autorilor care sunt prea izolaţi controlul multiplelor utilizări ale operelor sale şi folosirea timpul pentru creaţăe lasând sarcina utilizarii legale a creatiei sale şi a încasării remunerarii organismului de gestiune colectivă care este specializat în acest domeniu şi are mult mai multe posibilitatii de a îndeplini aceasta sarcina. Aceste societăţi de gestiune colectivă sunt societăţi fara scop lucrativ şi pot oferi autorilor protectie legala şi timp mai mult pentru a se ocupa de menirea lor esentiala care este actul de creatie artistica. Membrii VISARTA sunt “autori de pictura, grafica, sculptura, gravura, litografie, arta monumentală, scenografie, tapiserie, ceramică, plastica sticlei şi a metalului, opere de artă fotografică şi prelucrare video-computerizata a imaginii, opere de artă aplicată produselor destinate unei utilizări practice, arhitectura (inclusiv planşele, machetele grafice ce formează proiectele de arhitectură) lucrările plastice, hărţile şi desenele din domeniul topografiei, geografiei şi stiinţei în general” VISARTA pune la dispoziţia autorilor din domeniile precizate mai sus serviciile sale care constau în colectarea sumelor ce se pot încasa din utilizarea sub orice forma (reproducere, editare, difuzare, reprezentare, revânzare) a operei autorului după momentul în care aceasta este înstrainata (vânduta, donata, facută cadou etc). VISARTA protejeaza şi gestioneaza, în baza principiului egalitatii de tratament şi cu acordul expres al autorului, următoarele drepturi:
DREPTURI MORALE - dreptul de a pretinde recunoasterea calitatii de autor al operei, dreptul de a decide dacă , în ce mod şi când va fi adusa opera la cunostinta publica, dreptul de a decide sub ce nume va fi adusa la cunostinţa publică, dreptul de a pretinde respectarea integritatii operei, dreptul de a retracta opera;
DREPTURI PATRIMONIALE - reproducerea integrala sau partiala a operei, difuzarea operei, importul în vederea comercializării pe teritoriul României a copiilor reprezentarea scenică sau orice alta modalitate de prezentare directă către public, expunerea publică a operelor de artă plastică, de artă aplicată, fotografică şi de arhitectură proiecţia publică a operelor vizuale, emiterea unei opere vizuale prin orice mijloc ce serveşte la propagarea fără fir a imaginilor, inclusiv prin satelit sau internet, transmiterea unei opere către public prin fir, prin cablu, prin fibra optică sau prin orice alt procedeu similar, comunicarea publică prin intermediul înregistrarilor audiovizuale, difuzarea secundara prezentarea într-un loc public, prin intermediul oricaror mijloace a unei opere televizate. Libertatea de circulatie a operelor şi a autorilor lor este protejata prin legi şi conventii internationale.
Societatile de gestiune Colectivă a drepturilor de autor, coordonate de CISAC (Confederatia Internationala a societăţilor de Autori şi Compozitori) au încheiat Contracte de reprezentare reciproca cu societăţi surori din celelalte tari ale lumii pentru a proteja reciproc repertoriul fiecareia, pentru a încasa şi a vira drepturile pecuniare cuvenite conform legislatiei tarii unde a fost utilizat dreptul de autor. VISARTA are încheiate pâna în acest moment Contracte de reprezentare reciproca cu societăţi din mai multe ţări (SOCIETĂŢI REPREZENTATE) şi este în curs de a încheia astfel de contracte cu alte societăţi importante din lume.

 
© 2010 VISARTA | All Rights Reserved | Contor vizitatori: free counters