Documente

Pentru a ne putea atinge scopul, membrii VISARTA au obligaţia statutară să informeze în scris ori de câte ori intervin schimbări/adăugiri/conflicte în activitatea lor.
Pentru a facilita comunicarea sunt puse la dispozitie informatii utile si formulare ajutatoare ce pot fi descarcate, completate si trimise catre VISARTA.

Raportari

ADUNĂRI GENERALE


Adunarea Generala VISARTA 29-30 martie 2018
- 11 Proiecte de hotarari ale Adunarii Generale si Convocator
- "Art.134" ind 1 (3) din Legea 8/1996 modificata si completata
- Situatie conform Art. 134 pentru 2017
- Bilant 2017
- Buget 2018
- Darea de seama pentru 2017
- Hotararile AG VISARTA din 30 martie 2018
- Lista membri primiti retrasi
- Ordinea de zi AG 29-30 martie 2018
- Raportul comisiei de cenzori pentru 2017
- Raportul comisiei de repartizare
- Raportul comisiei pentru accesul la informatii
- Regulament inregistrarea si evidenta mandatelor
- Scrisoare - invitatie membri pentru AG
- Situatia litigiilor

Adunarea Generala VISARTA 30-31 martie 2017
- 14 Hotarari Adunarea Generala
- Darea de seama 2016
- Scrisoare membri
- Buletin de vot
- Comisia de supraveghere a repartizarii sumelor colectate
- Formular depunere candidatura
- Membrii primiti in anul 2016
- Proiecte hotarari adunarea generala 30-31 martie 2017
- Raportul comisei privind accesul la informatii 2016
- Regulament de ordine interioara
- Regulament de repartizare a sumelor colectate
- Regulament privind organizarea si desfasurarea alegerilor
- Situatie conform Art.134 (1) lit. c) din legea 8/1996 pentru anul 2016

Adunarea Generala Extraordinara 5-6.09.2016
- Regulament de repartizare a sumelor colectate aprobat in AGE PAG 1
- Regulament de repartizare a sumelor colectate aprobat in AGE PAG 2
- Regulament de repartizare a sumelor colectate aprobat in AGE PAG 3
- Regulament de repartizare a sumelor colectate aprobat in AGE PAG 4
- Scrisoare catre membrii AD Generale Extraordinare septembrie 2016
- Statut apr AG 18.06.2016 mod si reavizat 5.07.2016 si aprobat AGE sept.2016
- Proiect de hot AGE set Nr 1 STATUT
- Proiect de hot AGE set Nr 2 REGULAMENT DE REPARTIZARE
- PROIECT DE HOTARARE NR 3 AGE 5-6- sept excluderea Culic
- HOTARARE 1 AGE
- HOTARARE 2 AGE
- HOTARARE 3 AGE

Adunarea Generala 18.06.2016
- HOTARAREA NR 1 - Aprobarea rapoartelor si al darii de seama pentru 2015
- HOTARAREA NR 2 - Aprobarea cotizatiei pentru 2016
- HOTARAREA NR 3 - Adunare Generala
- HOTARAREA NR 4 - Privind bugetul pentru 2016
- HOTARAREA NR 5 - Aprobare bilant 2015
- HOTARAREA NR 6 - Aprobare indemnizatii
- HOTARAREA NR 7 - Privind comisionul
- HOTARAREA NR 8 - Privind cotizatia suplimentara si fondul de rezerva
- HOTARAREA NR 9 - Excludere membri
- HOTARAREA NR 10 - Completarea Comisiei de repartizare
- HOTARAREA NR 11 - Componenta Comisiei de cenzori
- HOTARAREA NR 12 - Completarea Comisiei privind accesul la informatii
- HOTARAREA NR 13 - Modificarea componentei Consiliului Director
- HOTARAREA NR 14 - Modificarea statutului VISARTA
- Regulament Repartizare #1
- Regulament Repartizare #2
- Regulament Repartizare #3
- Regulament Repartizare #4
- Scrisoare/invitatie Adunare Generala 2016
- Bilant contabil 2015
- Dare de seama pentru 2015 REFACUT
- Proiect de Buget 2016
- Proiect de hotărâre a A.G. 2016
- Raport Comisei Cenzori 2015
- Raportul Comisiei privind accesul la Informatii 2015
- Regulamentul de repartizare
- Situatie Art. 134.1, lit. C, din Legea nr.8 pt 2015
- Situația litigiilor
Adunarea Generala 14-15.04.2016
- HOTARAREA ADUNARII GENERALA PAG 1
- HOTARAREA ADUNARII GENERALA PAG 2
- HOTARAREA ADUNARII GENERALA PAG 3

Adunarea Generala 31.03.2016
- Scrisoare/invitatie Adunare Generala 2016
- Statutul VISARTA modificat
- Avizul ORDA privind modificarea Statutului VISARTA
- Bilant contabil 2015
- Dare de seama pentru 2015
- Proiect de Buget 2016
- Proiect de hotărâre a A.G. 2016
- Formular imputernicire
- Raport Comisei Cenzori 2015
- Raportul Comisiei privind accesul la Informatii 2015
- Raportul Comisiei de Supraveghere a Repartitie 2015
- Situatie Art. 134.1, lit. C, din Legea nr.8 pt 2015

- Documentele Adunării Generale Extraordinare din 27.01.2016

- Hotărârea Adunării Generala din 26.03.2015:
Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7, Nr. 8.
- Ordinea de zi a Adunării Generale 2015
- Scrisoare/invitatie Adunare Generala 2015
- Proiect de Buget 2015
- Proiect de hotărâre a A.G. 2015
- Expunerea de motive a Hotararii Adunarii Generale 2015
- Formular imputernicire

- Bilanțul contabil 2014
- Membri VISARTA primiți în 2014
- Ordinea de zi a Adunarii Generale 2014
- Ordinea de zi a Adunarii Generale 29-30.03.2013

- Scrisoare/invitatie Adunare Generala 2014
- Proiect de Buget 2014
- Proiect de Buget 2013
- Hotarare a A.G 2014
- Expunerea de motive a Hotararii Adunarii Generale 2014

- Expunerea de motive a Hotararii Adunarii Generale din 29-30.03.2013
- Bilantul contabil 2012
- Ordinea de zi a Adunarii Generale 30.03.2011
- Hotararea Adunarii Generale 2013
- Hotararea Adunării Generale 2012
- Convocarea Adunarii Generale 2012
- Dare de seama pentru 2014
- Dare de seama pentru 2013
- Dare de seama pentru 2012
- Dare de seama pentru 2011
- Dare de seama pentru 2010
- Dare de seama pentru 2009
- Dare de seama pentru 2008
- Dare de seama pentru 2007
- Dare de seama pentru 2006
- Dare de seama pentru 2005
- Dare de seama pentru 2004
- Scrisoare membri Adunare Generala 30.03.2011
- Proiect de buget 28.02.2011
- Proiect de Hotarare a Adunării Generale 30.03.2011

RAPORTĂRI


- Raportul Comisiei de Informatii 2014
- Raport Comisei Cenzori 2014, pag.2;
- Raport Consiliul Director și Director Executiv pentru activitatea desfasurata in 2014;
- Raportul Comisiei de Supraveghere a Repartitie 2014, pag.2;
- Raport Consiliul Director pentru activitatea desfasurata in 2013, pag.2, pag.3 ;
- Raportul verificarii evidentei contabile 2013
- Raportul Comisiei de Repartitie 2013
- Raport Consiliul Director pentru activitatea desfasurata in 2013, pag.2;
- Raportul Comisiei informatii 2013
- Raportul Comisiei de Cenzori 2013, pag. 2; - Raportul verificarii evidentei contabile 2012
- Raportul Comisiei de Repartitie 2012
- Raportul Comisiei informatii 2012
- Raportul Comisiei de Cenzori 2012
- Raportul Comisiei de Cenzori 2011
- Raportul comisiei informatii 2010
- Raport al Comisiei de Cenzori 2010
- Raport de activitate al consiliului Director al Visarta 2010
- Raport Consiliul Director 2009
- Raportul Comisiei de Cenzori 2009
- Raportul Comisiei privind accesul la informatii 2010
- Raport privind verificarea evidentei contabile si a situatiilor financiare ale Visarta 2010
- Raport de activitate al comisiei de supraveghere şi control a repartizării sumelor colectate pentru membrii Visarta 2010
- Raport de activitate al comisiei de supraveghere şi control a repartizării sumelor colectate pentru membrii Visarta 2009

INFORMAŢII PUBLICE CONFORM LEGII

ACTUALIZARE PERIODICĂ PRIVIND ACTIVITATEA MEMBRILOR

DOCUMENTE ÎNSCRIERE


- Mandat de gestiune drepturi de autor (pentru inscriere)
- Lista repertoriului (pentru inscriere si completarea repertoriului)
- pentru înscriere se vor mai depune copie dupa actul de identitate şi taxa de înscriere în sumă de 100 lei (în numerar sau în contul bancar cu nr. RO28RNCB0072049696560001 deschis la BCR Şerban Vodă)

METODOLOGII


- Metodologie privind cuantumul remuneratiei compensatorii pentru copia privata pentru coli de hartie si copiatoare format A4
- Metodologie privind cuantumul remuneratiei compensatorii pentru copia privata pentru aparate ce permit reproducerea operelor pe hartie
- Metodologie privind colectarea drepturilor de suita MO 712/2006, pag. 2, pag. 3, pag. 4
- Decizia nr. 32/2010 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Societatea de Gestiune Colectivă aDrepturilor de Autor în Domeniul Artelor Vizuale - VISARTA drept colector al remuneraţiilor cuveniteautorilor de opere din domeniul artelor vizuale pentru retransmiterea prin cablu
- Decizia privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 263 A din 16 noiembrie 2010 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a civilă si pentru cauze privind proprietatea intelectuală
- Decizia pentru publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea l , a Hotaririi arbitrale nr.4, pronuntati la data de 22 martie 2012, avand ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneratia datorati de organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuzarea operelor scrise si operelor de arta vizuala aflate in gestiunea COPYRO Societatede Gestiune Colectivia Drepturilor de Autor, denumiti in continuare COPYRO, si VISARTA - Societate de Gestiune Colectiva a Drepturilor de Autor in Domeniul Artelor Vizuale, denumita in continuare VISARTA